Go to Top

Priznanja

Kao potvrdu o kvalitetu naših proizvoda na međunarodnom sajmu ZEPS 2001 odnosno INTERKLIMA 2008, naši proizvodi su od strane stručnog žirija dobili prizanje za kvalitet na što smo ponosni kao i na činjenicu da bez obzira na kompletno tešku ekonomsku situaciju, naši proizvodi sve lakše dolaze do krajnjeg kupca.

Hvala Vam na povjerenju

 

Zeps

 

 

 

Plaketa